Øvrige Hold

Andre kurser og aktiviteter

Tovholdere


Hold

Aktiviteterne foregår forskellige steder. Se venligst under de forskellige aktiviteter. Der er lukket i skolernes ferier.


TURNERINGSBRIDGE

Sted: Salen, for enden af gangen i stueetagen

K5 tirsdag 10:00 - 14:00 v/ Knud Aage Hansen og Flemming Kehmann

Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 16/5 2023.


VANDMOTION PÅ KLOSTERBAKKEN

Sted: Klosterbakkens Svømmehal. (Egenbetaling).

Hold dig i gang med vandmotion. Det er godt for alle led og muskler, og kroppen bliver mindre

belastet, når du motionerer i vand.

Der er undervisning fra kl. 11:00 til kl. 11:40. Derefter fri svømning. Krepo giver et lille tilskud til entrébiletten

K17 tirsdag 10:30 - 12:30 v/ Tove Nymark Hansen og Lene Kjærbye.

Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 20/6 2023.


BLOMSTERBINDING og HYGGE

Sted: Mødelokale 1 - Stueplan.

Deltagerne skal selv have materialer med!

K18 onsdag 9:30 - 12:00 v/ Jutta Johansen.

Kurset begynder d. 11/1 2023 og fortsætter hver anden uge

(lige uger). Slutdato d. 14/6 2023.


DET DANSKE SAMFUND

- oprindelse baggrund og udvikling

  • De første konger. - Landsbysamfund.
  • Enevældige herskere.
  • Franske oprør inspirerer tyske og nordiske samfund.
  • Demokratiske samfund udvikler sig.
  • Alle er lige, men nogle er mere lige end andre.
  • Kvinder, fattigrøve og fjolser - er de mennesker??
  • Grundlov og ligestilling.
  • Folkeskole for alle.
  • Samfundets tredeling, den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

K20 tirsdag  12:00—14:00 v/ Aage Bach Madsen

Kurset begynder d. 17/1 og slutter d. 28/3 2023

Sted: lokale 20 (it-lokalet)