Sprog

Sprog - engelsk, tysk, fransk

       Anet Mølleskov Hansen                     Hanne Frost                       Niels Gertsen T                          Dorthe Mikkelsen

Sproghold -

Vores sprogkurser er meget populære. og derfor må du som hovedregel forvente at blive skrevet på venteliste. Vi vil så kontakte dig, når der kommer en ledig plads. Sprogkurserne foregår i Krepos møde- og undervisningslokale, 21.

Alle hold følger skolernes ferieplan, fx efterårsferie i uge 42, vinterferie uge 7.


Engelsk for let øvede og øvede

Vi sigter imod at forbedre evnen til at samtale på engelsk. 

Vi bruger især materiale fra BBC learning English men også andet materiale fra internettet. 

Der indgår lytteøvelser og gruppearbejde i undervisningen. 

Materiale sendes ud i mail ca. 1 uge før hver session.

K7.4 onsdag 12:15 - 14:15 v/ Hanne Lund Nielsen

Kurset begynder d. 11/1 og slutter d. 22/3 2023.

 

Hverdagsengelsk - fortsættere

Du kan lidt engelsk i forvejen, men vil gerne øve dig i at tale sproget.

Vi arbejder ud fra, hvordan man som turist siger i forskellige situationer: på rejse, butikker, møde med andre mennesker osv.

Vi arbejder med rollespil, lytning, læsning, lidt grammatik.

K7.2 tirsdag 12:30 - 14:30 v/ Anet Mølleskov Hansen.

Kurset begynderd. 24/1 og slutter d. 25/4 2023.


Engelsk for viderekomne (Venteliste)

Du kan føre en almindelig samtale på engelsk, men har brug for et større aktivt ordforråd og mere rutine i

at samtale. Vi tager udgangspunkt i såvel faglige som litterære tekster.

Som støtte til det talte sprog arbejdes der med lytning, læsning og grammatik.

K7.3 torsdag 10:00 - 11:45 v/ Hanne Frost

Kurset begynder d. 5/1 og slutter d. 27/4 2023.


Tysk for tyskinteresserede 

Vi lytter til en tysk tekst, læser den, oversætter den, taler om den på tysk.

Tysk grammatik.

Vi læser en tekst ekstensivt og snakker om indholdet. Er der sket noget i tyskland siden sidst?

Der krøves ingen forudsætninger ud over interesse for tyskog lyst til hyggeligt samvær.

K8.1 tirsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen.

Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 28/3 2023.

K8.2 onsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen

Kurset begynder d. 11/1 og slutter d. 29/3 2023.


Fransk Studiekreds (Lukket for tilgang)

Vi læser franske bøger, øver lette samtaler og arbejder med grammatik efter behov.

K9.2 mandag 10:00 - 12:00 v/ Dorthe Mikkelsen.

Kurset begynder d. 6/2 og slutter d. 12/6 2023.